Ölçüm Raporlama

Üretimini yaptığınız herhangi bir Parçanın Kalıptan çıktıktan sonra doğruluğunun kontrolü amacıyla üretimden yeni çıkmış bir parça alınarak,yüksek hassasiyet ve çözünürlüğe sahip 3d tarayıcılarımızla taranır ve üretilen parçanın elinizdeki Nominal Datası ile çakıştırılarak Üretim Teknik Resmindeki bir çok kritere bağlı kalınarak ölçüm kontrolü yapılır. Elde edilen veriler özel bir formata bağlı olarak Rapor haline getirilerek sizlerin  hizmetine sunulmaktadır.
 


Ölçüm ve Rapor hazırlama işlemlerinde, Nominal data ile taranan örnek parça datası, parçanın geometrisine ve kullanım şartlarına bağlı olarak en gelişmiş Alignment yöntemleri kullanılarak çakıştırılır.Parçanın formundaki genel toplam sapmadan,ölçü ve kesit kontrolüne,dairesellik düzlemsellik küresellik silindiriklikten eğriselliğe kadar bir çok parametre kontrolü yapılarak raporlanır.